ประกาศ

เรียน ผู้ใช้บริการ e-Manifest

บริษัท เคอรี่ สยาม ซีพอร์ต จำกัด พร้อมรับข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ NSW
ดาวน์โหลดประกาศ


    เนื่องจากขณะนี้กรมศุลกากรได้เปิดให้ทดสอบส่งรายงานเอกสาร e-Manifest ขาออก
กับระบบ Test ได้แล้ว และจะเปิดให้เริ่มส่งใช้งานจริงกับระบบ Production ได้ใน
วันที่ 1 มีนาคม 2561 (แต่สำหรับท่านที่ยังไม่พร้อม สามารถใช้การรายงานในรูปแบบเดิม
ได้ต่อไปอีกในช่วงแรก) หากผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะทดสอบการรายงานขาออกกับ
ระบบ CAT e-Manifest สามารถทำการทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้

ขั้นตอนการส่งทดสอบ
1. ผู้ใช้บริการ CAT e-Manifest ให้ใช้ Username และ Password ที่เคยใช้ทดสอบกับ
ระบบ Test ขาเข้า Login เพื่อส่งทดสอบรายงานขาออก
2. การส่งรายงานเอกสาร VSED สำหรับขาออก ให้ระบุในช่อง Processing Indicator เป็น Export
3. ลำดับการรายงานเอกสารส่งเหมือนขาเข้าคือ VSED -> SAOPER -> CLIS ->MMAN
ดาวน์โหลคู่มือการทดสอบ

แจ้งปัญหาการทดสอบ Export manifest คลิ๊กที่นี่
แจ้งผลการทดสอบ Export manifest คลิ๊กที่นี่

หากท่านมีข้อสงสัยในการใช้งาน e-Manifest สามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-104-2791-3 , อีเมล์ : support@catedi.com , Line ID : catedi

Sign in
Username :
Password :